Motto Werichovců

JSOU PRO: Spravedlivý svět, zdravou přírodu, lidskost a pokrok.

JSOU PROTI: Lidské blbosti, neboť nejhorší karambol je srážka s blbcem!

JSOU: Mezinárodní sdružení, které vzniklo v prosinci 1989 a neustále se vyvíjí podle názorů většiny členů. Prvořadým záměrem je udržovat a rozšiřovat poselství, které nám svým životem i tvorbou předal Jan Werich + Jiří Voskovec + Jaroslav Ježek a jejich přátelé a následovníci. Především pokud jde o člověčenství, optimismus, moudrý humor, ale i bujarou srandu. Chceme žít plný a plodný život a každý člen je sám sobě zodpovědný za život naplnění laskavostí a činorodostí. Členství není omezeno věkem, vzděláním, národností, náboženstvím nebo barvou pleti. Nezbytnou podmínkou je smysl pro humor, tolerance a občanská slušnost.

Členové se sdružují v místech bydliště do W-shluků a volí si přehršli bidelníků, kteří pošťuchují ostatní, aby se pořád něco dělo a byla nějaká sranda.

Především se starají o zakládání W-hloučků mezi dětmi a mládeží s cílem vytvořit dobrou partu pro různorodou smysluplnou činnost. Werichovci si za své berou moudro, které v roce 1979 napsal Jan Werich pozdějším zakladatelům sdružení, bavidélku PER PEDES.:

"Držte se elánu, to je nejlepší droga!"

Sídlem Werichovců jsou Markvartovice u Ostravy, kde se schází Sbor centrálních bidelníků (SCB), kterému předsedá bidelník nejvrchnější. Voleni jsou na "Valném shluku" (VS), svolávaném co dva až tři roky. Vrchní bidelníci W-shluků jsou voleni prostou většinou a stávají se součástí SCB. Všichni členové dostávají čtyřikrát až pětkrát do roka zpravodaj "Obšťastník" a prémii vydávanou jen pro Werichovce. Dále jsou vydávány zpěvníčky, kazety, sborníky, plakáty, kalendáře, odznaky atp. Pořádány jsou výstavy, popovídání s pamětníky, kulturní a sportovní soutěže, víkendová setkání, každoroční "Zresrandování" a co dva roky "Werichiáda", s vystoupením pamětníků a následovníků O.D. V+W+J a to na podporu záměru zřídit z domu na Kampě, kde bydlel Jan Werich, "Středisko osvobozené kultury Voskovce+Wericha+Ježka".

webmaster: © Radim Štefan  poslední aktualizace 12. 6. 2024