Příspěvky Werichovců

Přestože peníze pro většinu Werichovců jsou v pořadí priorit hodně vzdálené první příčce, bez nich činnost v dnešní komerční době nelze vykonávat.

Proto máme pro svou činnost stanoveny více forem příspěvků:

Pravidelný (povinný) jednoroční:

 děti do 5 let   Zdarma 
 děti 5-15 let   50 Kč 
 mládež 15-26 let   100 Kč 
 pracovně činní 26-65? let   350 Kč 
 důchodci, ZTP a ost.   250 Kč 


Nepravidelný (nepovinný) kdykoliv:
Jakákoliv částka, kterou můžete postrádat, nás potěší a pomůže realizovat naše plány věnovat se mládeži a pomáhat udržovat živé dílo W+V+J.
Za příspěvky budete na oplátku dostávat obšťastníky a mimořádné prémie vydávané Werichovci.

Příspěvky lze platit osobně na SCB nebo přímo na náš účet:

164170954/0300
Do vzkazu pro příjemce uváděte své celé jméno!


webmaster: © Radim Štefan  poslední aktualizace 12. 6. 2024